Štatistiky

Štatistika údajov evidovaných v Atlase hniezd bocianov bielych k dátumu 20.03.2018

Upozornenie: Tento štatistický prehľad vychádza len z údajov v internetovom atlase. Preto niektoré položky sa môžu odlišovať od skutočnosti. Presná evidencia hniezd bocianov je možná jedine s pomocou verejnosti. V prípade zistenia nepresností v atlase kontaktujte prosím správcu databázy. Ďakujeme.

Obsadené hniezda0
Opustené hniezda111
Potenciálne hniezda689
Zaniknuté hniezda2
Neobsadené hniezdne podložky0
Zachránené hniezda0
Hniezda, ktorých stav nie je známy1318
Spolu 2120, s fotografiou 4221
199.1%

Umiestnenie obsadených hniezd

Spolu 0 obsadených hniezd v roku 2018.

Obsadené hniezda sú v 1166 obciach SR
Nové hniezdo v obciOkres

Obce s najväčším počtom obsadených hniezd

ObecPočet hniezd

Páry s počtom vychovaných mláďat

Rok 2000

ne 8
4.19%
N 2133
0%
7 1
0.52%
6 1
0.52%
5 4
2.09%
4 35
18.32%
3 64
33.51%
2 41
21.47%
1 4
2.09%
0 33
17.28%

Spolu 191 párov vychovalo 451 mláďat.
Priemer 2.4 mláďat na pár.

Databáza bola spustená v roku 2003, a preto údaje o hniezdach nie sú kompletne dostupné.

Rok 2001

ne 10
0.68%
N 850
0%
5 12
0.81%
4 142
9.61%
3 439
29.72%
2 364
24.64%
1 95
6.43%
0 415
28.1%

Spolu 1477 párov vychovalo 2768 mláďat.
Priemer 1.9 mláďat na pár.

Databáza bola spustená v roku 2003, a preto údaje o hniezdach nie sú kompletne dostupné.

Rok 2002

no 1
0.07%
ne 16
1.09%
N 858
0%
5 16
1.09%
4 134
9.11%
3 348
23.66%
2 301
20.46%
1 87
5.91%
0 568
38.61%

Spolu 1471 párov vychovalo 2349 mláďat.
Priemer 1.6 mláďat na pár.

Databáza bola spustená v roku 2003, a preto údaje o hniezdach nie sú kompletne dostupné.

Rok 2003

ne 98
6.88%
N 906
0%
5 24
1.68%
4 172
12.07%
3 401
28.14%
2 269
18.88%
1 70
4.91%
0 391
27.44%

Spolu 1425 párov vychovalo 2619 mláďat.
Priemer 1.8 mláďat na pár.

Rok 2004

no 4
0.3%
ne 73
5.45%
N 991
0%
5 37
2.76%
4 238
17.76%
3 437
32.61%
2 301
22.46%
1 83
6.19%
0 167
12.46%

Spolu 1340 párov vychovalo 3133 mláďat.
Priemer 2.3 mláďat na pár.

Rok 2005

no 4
0.36%
ne 290
25.89%
N 1215
0%
5 4
0.36%
4 42
3.75%
3 195
17.41%
2 300
26.79%
1 99
8.84%
0 186
16.61%

Spolu 1120 párov vychovalo 1472 mláďat.
Priemer 1.3 mláďat na pár.

Rok 2006

no 4
0.38%
ne 108
10.22%
N 1277
0%
5 7
0.66%
4 82
7.76%
3 252
23.84%
2 283
26.77%
1 145
13.72%
0 176
16.65%

Spolu 1057 párov vychovalo 1830 mláďat.
Priemer 1.7 mláďat na pár.

Rok 2007

no 2
0.19%
ne 88
8.26%
N 1273
0%
6 1
0.09%
5 43
4.04%
4 205
19.25%
3 363
34.08%
2 211
19.81%
1 53
4.98%
0 99
9.3%

Spolu 1065 párov vychovalo 2605 mláďat.
Priemer 2.4 mláďat na pár.

Rok 2008

no 4
0.36%
ne 51
4.61%
N 1310
0%
6 1
0.09%
5 23
2.08%
4 208
18.79%
3 425
38.39%
2 252
22.76%
1 55
4.97%
0 88
7.95%

Spolu 1107 párov vychovalo 2787 mláďat.
Priemer 2.5 mláďat na pár.

Rok 2009

no 7
0.63%
ne 112
10.11%
N 1319
0%
6 1
0.09%
5 8
0.72%
4 134
12.09%
3 361
32.58%
2 266
24.01%
1 77
6.95%
0 142
12.82%

Spolu 1108 párov vychovalo 2274 mláďat.
Priemer 2.1 mláďat na pár.

Rok 2010

no 15
1.48%
ne 94
9.25%
N 1506
0%
5 2
0.2%
4 36
3.54%
3 131
12.89%
2 256
25.2%
1 170
16.73%
0 312
30.71%

Spolu 1016 párov vychovalo 1229 mláďat.
Priemer 1.2 mláďat na pár.

Rok 2011

no 37
3.17%
ne 83
7.11%
N 822
0%
6 2
0.17%
5 53
4.54%
4 192
16.44%
3 372
31.85%
2 270
23.12%
1 64
5.48%
0 95
8.13%

Spolu 1168 párov vychovalo 2765 mláďat.
Priemer 2.4 mláďat na pár.

Rok 2012

no 75
6.32%
ne 68
5.73%
N 811
0%
5 10
0.84%
4 165
13.9%
3 358
30.16%
2 307
25.86%
1 78
6.57%
0 126
10.61%

Spolu 1187 párov vychovalo 2476 mláďat.
Priemer 2.1 mláďat na pár.

Rok 2013

no 91
7.26%
ne 85
6.78%
N 788
0%
6 1
0.08%
5 30
2.39%
4 158
12.61%
3 350
27.93%
2 265
21.15%
1 111
8.86%
0 162
12.93%

Spolu 1253 párov vychovalo 2479 mláďat.
Priemer 2 mláďat na pár.

Rok 2014

no 72
5.23%
ne 122
8.86%
N 713
0%
6 2
0.15%
5 39
2.83%
4 182
13.22%
3 354
25.71%
2 303
22%
1 126
9.15%
0 177
12.85%

Spolu 1377 párov vychovalo 2729 mláďat.
Priemer 2 mláďat na pár.

Rok 2015

no 97
7.35%
ne 161
12.21%
N 784
0%
6 2
0.15%
5 5
0.38%
4 143
10.84%
3 335
25.4%
2 321
24.34%
1 100
7.58%
0 155
11.75%

Spolu 1319 párov vychovalo 2356 mláďat.
Priemer 1.8 mláďat na pár.

Rok 2016

no 77
5.85%
ne 160
12.15%
N 798
0%
5 29
2.2%
4 172
13.06%
3 366
27.79%
2 262
19.89%
1 73
5.54%
0 178
13.52%

Spolu 1317 párov vychovalo 2528 mláďat.
Priemer 1.9 mláďat na pár.

Rok 2017

no 105
8.15%
ne 106
8.22%
N 829
0%
6 1
0.08%
5 43
3.34%
4 187
14.51%
3 338
26.22%
2 285
22.11%
1 79
6.13%
0 145
11.25%

Spolu 1289 párov vychovalo 2632 mláďat.
Priemer 2 mláďat na pár.

Rok 2018

N 2118
0%

Spolu 0 párov vychovalo 0 mláďat.
Priemer 0 mláďat na pár.

--------------------------------------------------------------------------------