Zobraziť iba obce začínajúce písmenom:
AÁBCČDĎEFGHIJKLĽMNŇOPQRSŠTŤUÚVXYZŽ

Zoznam hniezd v okrese Humenné

Pridať hniezdo
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Ďalej »
Foto Obec Umiestnenie Počet mláďat Stav
Foto Adidovce na podložke na samostatnom stĺpe v dvore MŠ č.39 3 Obsadené
Foto Adidovce na komíne d.č.39 MŠ neznámy Zaniknuté
Foto Baškovce na podložke na samostatnom stĺpe areál ZŠ 3 Obsadené
Foto Baškovce na stĺpe elektrického vedenia neznámy Zaniknuté
Foto Brekov na vysokom komíne na komíne ZŠ 4 Obsadené
Foto Brekov na podložke na samostatnom stĺpe MŠ neznámy Potenciálne
Foto Brekov na podložke na komíne Laborec neznámy Potenciálne
Foto Brestov na stĺpe elektrického vedenia na konci obce neznámy Zaniknuté
Foto Brestov na podložke na samostatnom stĺpe 1 Obsadené
Foto Černina na podložke na samostatnom stĺpe č. d. 12 neznámy Potenciálne
Foto Černina na podložke na samostatnom stĺpe Neobsadené Obsadené
Foto Dedačov na stĺpe elektrického vedenia neznámy Zaniknuté
Foto Gruzovce na podložke na samostatnom stĺpe 4 Obsadené
Foto Hankovce na podložke na samostatnom stĺpe d. č. 30 neznámy Zaniknuté
Foto Hankovce na podložke na samostatnom stĺpe OcÚ neznámy Zaniknuté
Nenašli ste lokalitu? Pridajte záznam do atlasu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Ďalej »
--------------------------------------------------------------------------------