Telemetrické sledovanie bocianov bielych

 

V roku 2013 pokračujeme v telemetrickom sledovaní bocianov. Začiatkom júla sme na hniezde bociana bieleho v obci Kunova Teplica umiestnili na 4 mláďatá vysielačky. 5. mláďa bolo označené v Silickej Jablonici, ktoré po vyletení z hniezda pristálo vo dvore rodinného domu v obci. Päť mláďat teda bolo vybavených vysielačkami, aby sme mohli sledovať ich prvú púť.

  

Začiatkom augusta v roku 2012 boli tri slovenské bociany označené vysielačkami, ktoré umožnia ich sledovanie počas migrácie do Afriky. Tri označené bociany biele sú tohtoročné mláďatá, ktoré sa z rôznych dôvodov dostali do dočasnej opatery a rehabilitácie. Bocianom sme umiestnili vysielačky a farebné odčítavacie krúžky.

 

Bocian Oliver Mladý bociany, ktorý zletel z hniezda a pristál na zemi v Prešove v časti Solivar. Bez zranenia bol označený a vypustený 6.8.2012 na Perínskych rybníkoch. Krúžok C 6703 a plastovým krúžkom SKB V 0474.

 

Priebeh migrácie si môžete pozrieť tu:

http://satellitetracking.eu/inds/showmap/?check_58=58

 

V priebehu januára 2013 až do februára uskutočnil bocian prelet na významné vzdialenosti. Preletel z Kene cez Tanzániu, Malawi, Zambiu, Mozambik do Zimbabwe. Tu sa zastavil na juhu krajiny neďaleko mesta Gwanda a koncom februára 2013 preletel na miesto bez pokrytia, takže sme nezískavali žiadne pozície o výskyte Olivera. Opätovne sme obdržali hlásenie z vysielačky až v apríli a začiatkom mája, kedy sa bocian vyskytoval 120 km severne od posledného miesta výskytu nad mestom Bulawayo.

Bocian Bartolomej

Mladý bociany, ktorý zletel z hniezda a pristál na zemi v obci Bretejovce. Bez zranenia bol označený a vypustený 6.8.2012 na Perínskych rybníkoch. Krúžok C 6702 a plastovým krúžkom SKB V 0472.

 

Priebeh migrácie si môžete pozrieť tu:

 

 http://satellitetracking.eu/inds/showmap/?check_59=59

Od 27.8. do 31.8.2012 sa vyskytuje v Turecku v okolí miest Kumbetakpinar a Inonu, preletel približne 1350 km. Posledný údaj o pozícii bociana je k 31.8.2012. Podľa dostupných informácií bol bocian v Turecku zastrelený podľa posledných bodov 30.augusta.

Bocian Boris

Mladý bociany, ktorý zletel z hniezda a pristál na zemi. Bez zranenia sa dostal vyslabnutý na rehabilitáciu v Záchrannej stanici pre zranené živočíchy v Zázrivej. Tu bol označený a 17.8.2012 prevezený na juh Slovenska, kde bol vypustený. Krúžok C 134 a plastový krúžok SKB V1101.

 

 Priebeh migrácie si môžete pozrieť tu:

 http://satellitetracking.eu/inds/showmap/?check_57=57

Bocian bol nájdený 5.10.2012 uhynutý na poli, kde ho súdiac podľa zranení zrejme zrazil traktor počas večerného obrábania pola.

 

     
Všetky migrujúce bociany môžete sledovať na tejto linke: http://satellitetracking.eu- na stránke je možné prepnúť na slovenský jazyk a prezerať si nielen migračné trasy, ale aj ďalšie zaujímavé info o jednotlivých vtákoch.

 

Bociany sledujeme vďaka projektu, Ochrana a výskum vtáctva bez hraníc HUSK/1101/2.2.1/0336, ktorý realuzujú partneri MME/BirdLife Maďarsko, SOS/BirdLife Slovensko a Ochrana dravcov na Slovensku. Projekt podporuje Európska únia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013. Obsah tejto stránky nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------