Ekovýchovný program Bocian

Bociana bieleho sme si vybrali ako didaktický modelový vtáčí druh pre názorné poznávanie a pochopenie väzieb v prírode. Základná organizácia BOCIAN Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny zapojila sa v roku 2001 do medzinárodného projektu Lichtenštajnskej nadácie CICONIA. Koordinátorom podujatí sa stalo Prírodovedné oddelenie Východoslovenského múzea v Košiciach a do spolupráce sme prizvali vtedy ešte Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS), dnes SOS/BirdLife Slovensko. Cieľom programu je:

-         zvýšiť záujem mladých ľudí o prírodovedné pozorovania a zapojiť ich do zmysluplnej odbornej činnosti

-         získať prostredníctvom dobrovoľníkov údaje o hniezdení a zvýšiť ekologické vedomie účastníkov 

Do programu sa zapájajú väčšinou školy a centrá voľného času, s ktorými prostredníctvom našich aktivistov, pracovníkov správ chránených území a štátnej ochrany prírody realizujeme rôzne podujatia. Osvedčili sa aktivity založené na výtvarnej, hudobnej, literárnej tvorbe žiakov, prezentácie a výstavky ich prác, postery zložené z vlastných pozorovaní hniezd, prezentácie činnosti v PowerPointe, detské konferencie, tvorivé dielne, aktivity pod názvom Deň bociana a výmenné exkurzie. Sprievodným podujatím je výstava a prednáškový cyklus o bocianovi pod názvom „Aha deti, čo to letí?“. Do ekovýchovného programu sa zapojilo doteraz  6700 detí.

 

Pozvánka na webinár Ako robiť monitoring bocianov

Pozvánka na stiahnutie

 

 

Správy z činnosti v rámci ekovýchovného projektu Bocian na stiahnutie:

 

Pamätnica - 20 rokov ekovýchovného programu Bocian na Slovensku

Denkmal - 20 Jahre des Umweltbildungsprogramms Bocian in der Slowekei

 

Hodnotenie ekovýchovného programu Bocian v roku 2020

Aktivitäten Bericht 2020

 

Hodnotenie ekovýchovného programu Bocian v roku 2019

Aktivitäten Bericht 2019

 

Hodnotenie ekovýchovného programu Bocian v roku 2018

Aktivitäten Bericht 2018

 

Hodnotenie ekovýchovného programu Bocian v roku 2017

Aktivitäten Bericht 2017

 

Hodnotenie ekovýchovného programu Bocian v roku 2016

Aktivitäten Bericht 2016

 

Hodnotenie ekovýchovného programu Bocian v roku 2015

Aktivitäten Bericht 2015

 

Hodnotenie ekovýchovného programu Bocian v roku 2014

Aktivitäten Bericht 2014

 

Hodnotenie ekovýchovného programu Bocian v roku 2013

Aktivitäten Bericht 2013

 

Hodnotenie ekovýchovného programu Bocian v roku 2012

Aktivitäten Bericht 2012

 

Hodnotenie ekovýchovného programu Bocian v roku 2011

Aktivitäten Bericht 2011

 

Hodnotenie ekovýchovného programu Bocian v roku 2010

Aktivitäten Bericht 2010

 

Hodnotenie ekovýchovného programu Bocian v roku 2009

Aktivitäten Bericht 2009

 

 

Ciconia Lichtenstajn Pracovná skupina Bocian SOS/BirdLife Slovensko

 

--------------------------------------------------------------------------------